หมายเลข 13 : ศักดิ์สิทธ์ (สุชิน)
โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
อุปกรณ์ตกแต่ง : CD/DVD/USB/SDCARD/KARAOKE/GPS
จำนวนที่นั่ง : V.I.P. 10 ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม : ตรงเวลา ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่