หมายเลข 17 : จรัญ (วัฒน์)
โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
อุปกรณ์ตกแต่ง : เครื่องเสียง/TV/VCD/DVD/USB/SDCARD/GPS/KARAOKE
จำนวนที่นั่ง : V.I.P. 10 ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม : -