หมายเลข2 : วสวัตติ์ (ศักดิ์)
โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
อุปกรณ์ตกแต่ง : เครื่องเสียง TV/VCD/DVD/SDCARD/KARAOKE/GPS
จำนวนที่นั่ง : V.I.P. 10 ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม : -