สมัครสมาชิก

 
ชื่อ * นามสกุล *
ชื่อเล่น *
หมายเลขบัตรประชาชน *
เพศ ชาย หญิง*
อายุ * ปี    
       
  ที่อยู่ปัจจุบัน    
บ้านเลขที่ * ตรอก/ซอย *
ถนน * แขวง/ตำบล *
เขต/อำเภอ * จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *    
โทรศัพท์ *    
e-mail *
       
  ข้อมูลรถ    
ยี่ห้อ * สี *
ทะเบียน * จำนวนที่นั่ง *
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
  *กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
     
       
หมายเหตุ เมื่อสมัครแล้วจะได้รับ username และ password ในการ upload รูปรถตู้และรายละเอียด