ทางเลือกใหม่...ของคนใช้รถ ติดต่อ 081-440-1712
 
 
 
 
   

เงื่อนไขการให้บริการ

 • จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 10 ที่นั่ง
 • ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือ เสพสิ่งเสพติดภายในรถโดยเด็ดขาด
 • ไม่รับสิ่งผิดกฎหมาย ขึ้นรถทุกกรณี หากพนักงานขับรถพบเห็น/สงสัย พนักงานขับรถจำเป็นต้องร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้น
 • แจ้งรายละเอียดการเดินทางที่แน่นอนให้ผู้ขับขี่ทราบ เพื่อศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง
 • การคิดเวลาเช่านับวันเช่าเป็นวันแรก ไม่ว่าออกเวลาใดก็ตาม วันกลับต้องไม่เกิน 20.00 น. โดยประมาณ หากเกินเวลาที่กำหนดไว้ ต้องชำระค่าบริการเพิ่มชั่วโมงละ 200 บาท
  เกินเวลา 24.00 น. คิดเป็น 1 วัน
 • อัตราค่าเช่าเริ่มต้น 1,500 บาทต่อวัน (ไม่รวม ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าทางด่วน ค่าธรรมเนียม ค่าจอดรถ ฯลฯ)
 • กรณีเช่ารถในอัตราเช่าที่รวมค่าน้ำมัน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ประเมินราคาได้โดยตรง
 • สถานที่รับ - ส่ง ต้องอยู่ภายในข้อตกลงเท่านั้น ไม่รับส่ง ผู้โดยสารนอกสถานที่ที่ตกลงไว้
 • พนักงานขับรถจะเน้นความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารในรถเป็นสำคัญ
ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเดินทางบางช่วงเวลา หรือบางเส้นทาง ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้โดยสาร

การเติมน้ำมัน

           กรณีเช่าไม่รวมน้ำมัน ในวันที่เริ่มเดินทาง พนักงานขับรถจะเติมน้ำมันรถเต็มถัง ก่อนที่จะไปรับผู้ใช้บริการตามสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้ (ผู้ใช้บริการสามารถขอตรวจสอบได้) การเติมน้ำมันรถในครั้งต่อ ๆ ไป ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และเติมน้ำมันเต็มถังให้กับพนักงานขับรถ เมื่อเดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง
          กรณีกลับช้ากว่า 22.00 น. พนักงานจะเข้าเติมน้ำมันก่อนปั๊มปิดจนเต็มก่อน และจะทำการจดเลขกิโลเมตรไว้ เมื่อเสร็จสิ้นการเดินทาง คิดค่าน้ำมันตามจริง
Untitled Document
ราคาน้ำมันวันนี้
คำนวณระยะทาง
ข้อมูลท่องเที่ยว 77 จังหวัด
พยากรณ์อากาศ
สำหรับสมาชิก
Untitled Document